Mediumschap - wat te verwachten?

Hoe werkt het??

We gaan samen op zoek naar de oorzaak van je probleem en pluizen dit laag per laag uit.

Hoe werkt dat nu in de praktijk?
Stel dat jij naar mij toekomt met gezondheidsproblemen… (Dit als voorbeeld; je kan ook komen met emotionele/mentale klachten of met specifieke vragen.)

• Dan zal ik communiceren met jouw wetende deel (het niet-bewuste deel van jou dat toch alles weet).

• Door gebruik te maken van een spiertest. Ik test nooit de spier op zich, zoals een klassieke arts of kinesist. De spierantwoorden op een hele lijst vragen zal ons helpen om de precieze oorzaak te vinden.

• Zo focussen we niet op de klacht zelf maar zoeken we naar de oorspronkelijke probleem. Zo gaat jouw klacht niet enkel verbeteren…ze gaat ook niet meer terugkomen. Als we enkel de symptomen zouden onderdrukken, zou de klacht zich op een andere plaats in jouw lichaam kunnen manifesteren.

• Ik zal eerst aan je ‘fundament’ werken. Dat is, naar analogie met een huis, de stevige basis van jouw gezondheid. Als jouw fundament scheef staat, heeft het weinig zin om te werken aan het verbeteren van de klachten van jouw huis. Met een slecht fundament is het normaal dat er veel in jouw ‘huis’ niet goed gaat. Met het verbeteren van jouw fundament, pak ik in één moeite door al veel problemen in jouw huis aan. Wat ik bij jou verbeter in ‘je fundament’ heeft een wezenlijk invloed op heel jouw gezondheid.

• Nadien zal ik op alle domeinen werken: een gezond lichaam is in balans op structureel, biochemisch, emotioneel en energetisch vlak.

Het is dus heel waardevol om op elk domeinen afzonderlijk te werken.

Wanneer komt een lichamelijke klacht uit het emotionele domein?
Emotioneel… dat lijkt voor zich te spreken, maar er valt veel meer onder dit domein: ook je traumadelen, je overlevingsmechanismes, je alarmknoppen in je reptielenbrein, je beperkende overtuigingen en je relaties met iedereen en de wereld rondom je.

Wanneer komt een lichamelijke klacht uit het energetisch domein?
Ook het energetische domein valt ruimer dan je verwacht: van de werking van je cellen, over de meridianen, de orgaanreflexpunten en de chakra’s tot het ‘onbewust op de rem staan omdat je niet je juiste weg aan het gaan bent’.

Wanneer komt een lichamelijke klacht uit het structurele domein?
Met structureel bedoelen we ‘wat de ‘vorm’ betreft’ bv. je skelet en spieren, de plaats van je organen… Op het structurele domein werken bv kinesisten en orthopedisten.

Wanneer komt een lichamelijke klacht uit het biochemische domein?
Het gaat dan om alle stofjes waaruit je lichaam is opgebouwd en al de chemische omzettingen die hiermee gepaard gaan. Dit gaat van je vitaminen, mineralen, omega 3… tot je hormoonwerking en de vertering van je voeding. Medicatie en supplementen werken biochemisch in.

De meeste klachten of symptomen ontstaan eerst door een energetisch of emotioneel ‘probleem’. Als jij het ‘signaal’ van je lichaam niet erkent en niets aan dit probleem doet, kan er zich mettertijd ook een biochemisch of structureel probleem ontwikkelen.

Er zijn weinig professionele hulpverleners die op het energetisch vlak geschoold zijn. De meesten werken op de symptomen. Ik werk vooral met een fundamentele transformatietechniek waardoor ik echt in de diepte wezenlijke verbeteringen teweeg breng.

Hoe werken we?
Een klacht kan opgebouwd zijn uit verschillende ‘lagen’ van problemen die we één voor één moeten aanpakken. Je zal pas echt verbeteren als we de kern van jouw probleem hebben aangepakt. . In elke ‘laag’ kan ik problemen op de vier domeinen tegenkomen. Het uitpluizen en aanpakken van al de lagen is net als een moeilijke puzzel.

Voorbereiding

Denk op voorhand na over al je klachten en maak een lijstje, liefst op papier (niet digitaal).

De eerste keer is het nuttig als je een lijst meebrengt met je voorgeschiedenis, liefst in chronologische volgorde. (Moest je niet weten hoe hieraan te beginnen: je huisarts heeft normaal zo een lijst in je dossier. Je kan hier een afdruk van vragen.)

Denk dan ook eens na over alles wat hier niet op vermeld staat.

• valpartijen of ongelukken
• kleine ingrepen
• tandheelkundige behandelingen
• littekens
• problemen waarvoor je gewoon bij de apotheker iets gaat halen
• of waar je niets aan doet omdat ze er gewoon bij horen
• iets uit je kindertijd, of van vroeger waar je huisarts niet van op de hoogte is
• problemen bij je eigen geboorte of zwangerschap
• misvallen
• emotioneel zware periodes
• Je brengt vooral een lijst mee met AL je huidige klachten en/of problemen. Dat mag heel ruim gaan. Van ‘verstopte neus ’s morgens’, over ‘mijn perfectionisme’ tot ‘mijn uitputting’.

Breng ook al je medicatie en supplementen mee die je neemt. Minstens wat je elke dag gebruikt, maar ook wat je geregeld inneemt zoals bijvoorbeeld pijnstillers… Liefst breng je minstens enkele pilletjes in de originele verpakking mee.